Splošni pogoji

 Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri – ODDIH V VILI Z BAZENOM 

 

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Inštitut za ekonomska raziskovanja Pionir d.o.o., Obrtniška ulica 1, 8210 Trebnje  (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

 

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe starejše od 15 let. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja ne morejo sodelovati v nagradni igri.

 

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

- sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre,

- v aplikacijo vnesejo ime, priimek ter e-poštni naslov,

 

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 7.6.2016 od 3:00 ure do vključno 1.9.2016 do 9:00 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

 

Glavna nagrada

Glavna nagrada je brezplačno bivanje za 4 dni (3 nočitve), za 2+2 oseb v apartmaju Ville Marinela, v Poreču. Izplačilo nagrade v denarju ni možno. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Izžrebanec v nagradni igri bo lahko koristil nagrado v času od 8.9. do 11.9.2016. Nagrada je prenosljiva in jo nagrajenec lahko podari komurkoli.

 

Žrebanje

Nagrajenca bomo izžrebali 1. septembra 2016 ob 12:00 in ga objavili na spletni strani www.apartmajidirekt.com.

Žrebanje bo javno in se ga lahko udeleži vsak. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

 

Podelitev nagradne igre

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi.  Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki.  Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacijo dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v 15 dneh po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre s sodelovanjem podaja privolitev, da organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke: 

- priimek in ime, 
- elektronski naslov.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov in se soglaša, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov uporablja podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

- izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
- obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
- objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
- objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
- pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko.

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

 

Odgovornost

Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. 

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info@apartmajidirekt.com. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

 

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bo podelil.  Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.V Trebnjem, 3.6. 2016

FIRST MINUTE

Kliknite za ponudbo!

Apartmaji Oaza
Super cene v SEPTEMBRU !!!

LAST MINUTE

Kliknite za ponudbo!

Apartmaji Jolanda - Grebaštica
SAMO 7 m OD PLAŽE

*26.8. - 01.09. in od 15.09. dalje za 4+2

*24.8. - 29.08. in od 08.09. dalje za 3+1

Spremljajte nas tudi na

Facebook Twitter